• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียดข้อมูล
1 ประกาศ เรื่อง มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28/06/2024 รายละเอียด
2 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/06/2024 รายละเอียด
3 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 26/06/2024 รายละเอียด
4 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1 19/06/2024 รายละเอียด
5 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024 รายละเอียด
6 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 03/06/2024 รายละเอียด
7 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 1 08/05/2024 รายละเอียด
8 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 2 07/05/2024 รายละเอียด
9 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 2567 05/05/2024 รายละเอียด
10 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 2567 03/05/2024 รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1 19/06/2024
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/06/2024
 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
 • ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29/02/2024
 • ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 19/02/2024
 • ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2567 18/01/2024
 • การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 04/01/2024
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของที่ดิน รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ประจำปี พ.ศ.2566 06/12/2023
 • ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 29/11/2023
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 24/11/2023

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน พฤษภาคม 2567 14/06/2024
 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 06/06/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน เมษายน 2567 17/05/2024
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 09/04/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน มีนาคม 2567 09/04/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน ธันวาคม 2566 05/01/2024
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 05/01/2024
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 04/12/2023

เอกสารดาวน์โหลด

 • หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565 18/06/2023
 • ข้อมูลประเมินตนเองใบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 20/05/2023
 • ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565 18/10/2022
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 15/09/2022
 • รายงานผลสร้างวินัยในการจราจร2565 10/09/2022
 • โครงการสร้างวินัยในการจราจร2565 20/08/2022
 • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 20/06/2022
 • ศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชใกล้เคียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 25/05/2022
 • รายงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 - 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 11/04/2022
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล2565 25/03/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง