• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด 28/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 27/06/2024
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 26/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 19/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 06/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด 03/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 08/05/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด 07/05/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 2567ดาวน์โหลด 05/05/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 2567ดาวน์โหลด 03/05/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงประจำเดือนมีนาคม 2567ดาวน์โหลด 05/04/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำเดือนมีนาคม 2567ดาวน์โหลด 05/04/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด 08/03/2024
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด 29/02/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 20/02/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด 05/02/2024
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 29/01/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 19/01/2024
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดาวน์โหลด 11/01/2024
กฎบัตรงานตรวจสอบดาวน์โหลด 11/01/2024
123456

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง