• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 19/06/2024
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด 11/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 06/06/2024
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด 29/02/2024
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 19/02/2024
ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 18/01/2024
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด 04/01/2024
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าของที่ดิน รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 06/12/2023
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 29/11/2023
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 24/11/2023
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 26/10/2023
ข้อมูลใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด 20/10/2023
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสITA ประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด 12/10/2023
รายงานผลสำรวจสภาพน้ำเสีย ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 07/10/2023
แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน 2566ดาวน์โหลด 06/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่องผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 05/10/2023
นโยบายและมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดาวน์โหลด 24/09/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ฝายต้นมะขามหมู่ที่ 7ดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขามดาวน์โหลด 22/09/2023
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง