• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน พฤษภาคม 2567ดาวน์โหลด 14/06/2024
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 06/06/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567ดาวน์โหลด 06/06/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน เมษายน 2567ดาวน์โหลด 17/05/2024
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2ดาวน์โหลด 09/04/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน มีนาคม 2567ดาวน์โหลด 09/04/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน มกราคม 2567ดาวน์โหลด 06/02/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน ธันวาคม 2566ดาวน์โหลด 05/01/2024
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ดาวน์โหลด 05/01/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน พฤศจิกายน 2566ดาวน์โหลด 04/12/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน ตุลาคม 2566ดาวน์โหลด 06/11/2023
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4ดาวน์โหลด 04/10/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน กันยายน 2566ดาวน์โหลด 04/10/2023
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 03/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดท่อเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินงลประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขามดาวน์โหลด 22/09/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรอบเดือน สิงหาคม 2566ดาวน์โหลด 08/09/2023
1234

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง