• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565ดาวน์โหลด 14/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565ดาวน์โหลด 19/10/2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565ดาวน์โหลด 19/10/2022
แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปี พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 19/10/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด 03/11/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด 15/12/2022
123

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง