• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ดาวน์โหลด 17/09/2022
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติมฉบับที่1)ดาวน์โหลด 17/09/2022
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี2566ดาวน์โหลด 07/03/2023
011แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่1 ปี66ดาวน์โหลด 07/03/2023
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด 11/10/2023
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติ่ม ครั้งที่1/2567)ดาวน์โหลด 01/12/2023
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567)ดาวน์โหลด 11/06/2024
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567)ดาวน์โหลด 11/06/2024

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง