• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด 01/02/2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง