• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่ไร่ รอบ 6 เดือดาวน์โหลด 14/02/2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่ไรดาวน์โหลด 14/02/2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566ดาวน์โหลด 16/03/2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566ดาวน์โหลด 20/11/2022
แผนป้องกันการทุจริต 2567ดาวน์โหลด 20/12/2022
แผนป้องกันการทุจริต 2568ดาวน์โหลด 10/01/2023
แผนป้องกันการทุจริต 2569ดาวน์โหลด 30/01/2023
แผนป้องกันการทุจริต 2570ดาวน์โหลด 30/01/2023
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือนดาวน์โหลด 20/08/2023
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570ดาวน์โหลด 30/09/2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลแม่ไร่ รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด 13/06/2024

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง