• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

จัดการประชุมการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา

กองการศึกษา จัดการประชุมการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา) ณ ก้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่ เวลา 13.00 น. นำโดยเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลแม่ไร่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง