• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. ระบบสารสนเทศออนไลน์

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE เทศบาลตำบลแม่ไร่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง