• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

งานป้องกันได้ประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการจราจรงานกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ประจำปี 2567

?? วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 15.00 น. ?? งานป้องกันได้ประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการจราจรงานกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ประจำปี 2567 ดำเนินการชี้แจงการเตรียมการจัดสถานที่ในการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2567 และการฝึกซ้อมทบทวนการใช้เชือกในการกู้ชีพกู้ภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง