• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษในสำนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้มีการแปรับภูมิทัศน์ภายในเทศบาลนำโดย นายธีรยุทธ ขัติยะราช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานเกษตร - ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษในสำนักงานเทศบาล - เพาะต้นดอกทองอุไร เพื่อเตรียมปลูกในโครงการแลโอกาสต่างๆ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง