• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ2565ดาวน์โหลด 2/15/2023
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรดาวน์โหลด 2/17/2023
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐดาวน์โหลด 3/22/2023
ประกาศการนำผลจริยธรรมไปประกอบการพิจารณาดาวน์โหลด 3/22/2023
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ2566ดาวน์โหลด 4/7/2023
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No gift policyดาวน์โหลด 4/3/2023
กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กรประจำปีงบประมาณ2566ดาวน์โหลด 4/1/2023
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 4/2/2023
นโบายการไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy)ดาวน์โหลด 12/28/2023
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดาวน์โหลด 9/13/2023
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด 6/13/2024

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง