• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ไร่

เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการดาวน์โหลด 8/21/2022
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี. และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 8/9/2022
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดาวน์โหลด 7/20/2022
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่อย่างเป็นทางการดาวน์โหลด 9/20/2022
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่อย่างเป็นทางการดาวน์โหลด 9/20/2022
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตที่ 2ดาวน์โหลด 7/25/2023
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างดาวน์โหลด 8/22/2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง