• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. งานด้านบริการประชาชน

  3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564ดาวน์โหลด 11/5/2021
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564ดาวน์โหลด 12/5/2021
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564ดาวน์โหลด 1/5/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565ดาวน์โหลด 2/5/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565ดาวน์โหลด 3/6/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565ดาวน์โหลด 4/5/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2565ดาวน์โหลด 5/5/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565ดาวน์โหลด 6/5/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565ดาวน์โหลด 7/7/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565ดาวน์โหลด 8/9/2022
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2565ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2565ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566ดาวน์โหลด 3/3/2023
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566ดาวน์โหลด 4/3/2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง